Name

Elmo Silverbastis*PL

Colour

n 09 ( black with white)

Sex

male

Status

freeName

Evan Silverbastis*PL

Colour

n 09 22 ( black classic tabby with white)

Sex

male

Status

sold

 

 

Name

Edi Silverbastis*PL

Colour

n 09 ( black with white)

Sex

male

Status

sold

 

 

Name

Effi Silverbastis*PL

Colour

a 09 22
( blue classic tabby with white)

Sex

female

Status

sold